Työ- ja virkasuhde

Työsuhde on monelle meistä yksi elämämme tärkeimmistä sopimussuhteista. Työnantajan taholta tämä sopimussuhde voidaan päättää joko irtisanomalla tai purkamalla. Irtisanomiselle ja purkamiselle on asetettu työsopimuslaissa varsin korkeat edellytykset. Mikäli Sinun työsuhteesi irtisanotaan tai puretaan, on Sinun hyvä aina varmistaa ns. irtisanomis- tai purkukynnyksen ylittyminen asiassasi. Mikäli haluat käyttää työoikeudellista asiantuntemustamme apunasi, ota rohkeasti yhteyttä. Jos työnantaja on irtisanonut tai purkanut työsuhteesi ilman työsopimuslain mukaista perustetta, olet pääsääntöisesti oikeutettu rahalliseen hyvitykseen työnantajan taholta. Mikäli ammattiliiton jäsenyyteesi kuuluu oikeusturvavakuutus työsuhteen päättymiseen liittyvän riidan varalta, maksaa vakuutusyhtiö asianajolaskusi omavastuuosuutta lukuun ottamatta (ks. oikeusturvavakuutus). 
Asianajotoimisto
Atte Niemi Oy

Atte Niemi
asianajaja, varatuomari
044 300 2744
atte@atteniemi.fi

Ismo Mattila
varatuomari
044 520 6261
ismo.mattila@atteniemi.fi

Jonas Salonen
asianajaja, varatuomari
040 127 1232
jonas.salonen@atteniemi.fi

Hannu Viitanen
asianajaja, varatuomari
0400 353 494
hannu.viitanen@atteniemi.fi

Taina Niemi
asianajaja, varatuomari
040 744 4038
taina.niemi@atteniemi.fi

Jukka Relander
lakimies
040 674 6636
jukka.relander@atteniemi.fi

Jenna Niemi
toimistopäällikkö
044 520 6260
toimisto@atteniemi.fi

Fanni Säämänen
oikeustieteen ylioppilas
fanni.saamanen@atteniemi.fi

 

Suomen Asianajajaliiton jäsen