Epäiltynä rikosasiassa

Rikosoikeuteen liittyvät toimeksiannot ovat asianajotoimistomme kaikkein keskeisintä osaamisaluetta. Toimistomme lakimiehet ovat avustaneet rikoksesta epäiltyjä yhteensä sadoissa eri rikosoikeudenkäynneissä. Olemme puolustaneet myös hyvin vakavista rikoksista epäiltyjä henkilöitä. Rikosoikeudellinen osaamisemme on käytössäsi, jos Sinua epäillään rikoksesta. Olemme käytettävissäsi jo esitutkintavaiheesta alkaen.


Rikosasioissa on hyvä pitää mielessä, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on mm. pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on myös oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan. Lisäksi jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä. Rikoksesta epäilynä Sinä saat siis itse valita oman oikeudenkäyntiavustajasi.


Rikoksesta epäiltynä Sinulla on pääsääntöisesti oikeus valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeudenkäyntiavustajaan, mikäli et itse kykene maksamaan puolustautumisestasi aiheutuvia kustannuksia (ks. oikeusapu valtion varoista). Tietyissä vakavissa rikosepäilyissä epäillylle tai syytetylle voidaan määrätä puolustaja tuloista tai varallisuudesta riippumatta (tällöinkin Sinulla on mahdollisuus pääsääntöisesti itse nimetä kenet haluat puolustajaksesi). Puolustautumiskustannukset tai osa niistä voidaan oikeudenkäynnin lopuksi määrätä korvattavaksi valtiolle. Valtio on pääsääntöisesti velvollinen korvaamaan syytetyn puolustautumiskulut syytteen tullessa hylätyksi. Oikeudenkäyntiavustaja tai puolustaja on tarpeen usein jo esitutkintavaiheessa. Käänny luottamuksella suoraan asianajotoimistomme lakimiesten puoleen asiasi selvittämiseksi.

Asianajotoimisto
Atte Niemi Oy

Atte Niemi
asianajaja, varatuomari
044 300 2744
atte@atteniemi.fi

Ismo Mattila
varatuomari
044 520 6261
ismo.mattila@atteniemi.fi

Jonas Salonen
asianajaja, varatuomari
040 127 1232
jonas.salonen@atteniemi.fi

Hannu Viitanen
asianajaja, varatuomari
0400 353 494
hannu.viitanen@atteniemi.fi

Taina Niemi
asianajaja, varatuomari
040 744 4038
taina.niemi@atteniemi.fi

Jukka Relander
lakimies
040 674 6636
jukka.relander@atteniemi.fi

Jenna Niemi
toimistopäällikkö
044 520 6260
toimisto@atteniemi.fi

Fanni Säämänen
oikeustieteen ylioppilas
fanni.saamanen@atteniemi.fi

 

Suomen Asianajajaliiton jäsen