Rikosasian asianomistaja (uhri)

Rikoksen asianomistajalle eli uhrilla on oikeus saada valtion varoista maksettava lakimies avustajakseen, mikäli asianomistaja on joutunut perheväkivallan tai siihen verrattavissa olevan teon tai seksuaalirikoksen uhriksi. Pääsääntöisesti asianomistajan oikeus valtion varoista maksettavaan oikeudelliseen apuun koskee myös muita henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvia rikosasioita. Oikeudellinen avustaja on tarpeen usein jo esitutkintavaiheessa.

Muiden kuin edellä mainittujen rikosten kohdalla asianomistajalle voidaan myöntää oikeusapua valtion varoista (ks. oikeusapu valtion varoista).  Jos rikoksella on aiheutettu henkilövahinko, voi Valtiokonttori korvata kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, sekä esim. oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden.

Muistathan, ettei vahingonkorvausta tuomita, ellet Sinä sitä vaadi. Laadimme vahingonkorvausvaatimuksen puolestasi ja ajamme vaatimuksiasi myös oikeudenkäynnissä. Käänny rohkeasti puoleemme asian selvittämiseksi.

Asianajotoimisto
Atte Niemi Oy

Atte Niemi
asianajaja, varatuomari
044 300 2744
atte@atteniemi.fi

Ismo Mattila
varatuomari
044 520 6261
ismo.mattila@atteniemi.fi

Jonas Salonen
asianajaja, varatuomari
040 127 1232
jonas.salonen@atteniemi.fi

Hannu Viitanen
asianajaja, varatuomari
0400 353 494
hannu.viitanen@atteniemi.fi

Taina Niemi
asianajaja, varatuomari
040 744 4038
taina.niemi@atteniemi.fi

Jukka Relander
lakimies
040 674 6636
jukka.relander@atteniemi.fi

Jenna Niemi
toimistopäällikkö
044 520 6260
toimisto@atteniemi.fi

Fanni Säämänen
oikeustieteen ylioppilas
fanni.saamanen@atteniemi.fi

 

Suomen Asianajajaliiton jäsen